PRÍVESNÉ VOZÍKY

Náradie

Prenájom

na 4 h.

Prenájom

na 24 h.

 

PRíVESNÝ VOZÍK VALNÍKOVÝ (s plachtou)

 

5,00 EUR

10,00 EUR