Len registrovaní zákazníci majú možnosť využívať všetky zľavy a výhody

v ŽELEZIARSTVE MT.

Registrovať sa môžete vypísaním registračného formulára

alebo osobne na predajni.

Následne Vám bude pridelené číslo zákazníka a bude Vám vydaná karta zákazníka.

Registrácia zákazníka

Dobrovoľne udeľujem spoločnosti MT viac než OKNÁ, s.r.o., IČO: 45 442 371, Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica (ďalej len ŽELEZIARSTVO MT), súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v nasledovnom znení: „Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla v registrácii zákazníka, som poskytol/poskytla dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami ŽELEZIARSTVA MT za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre registráciu zákazníka do predajného systému. Tento súhlas udeľujem na dobu neurčitú. V prípade odvolania tohto súhlasu, alebo v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované, ŽELEZIARSTVO MT osobné údaje, ktoré o mne získalo, bezodkladne zlikviduje.

Bol som poučený o právach vyplývajúcich z § 28 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a spôsobe ich uplatnenia. Zároveň poskytujem spoločnosti MT viac než OKNÁ, s.r.o. svoj súhlas s využívaním telefonického a elektronického kontaktu uvedeného vyššie, za účelom poskytnutia obchodných ponúk a reklamných materiálov týkajúcich sa služieb a tovarov ŽELEZIARSTVA MT v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácii.

Vyhľadávanie

Kontakt

ŽELEZIARSTVO MT - RUDOHORSKÁ Rudohorská 33
Banská Bystrica - Sásová
Podnikateľský inkubátor
(pri COOP Jednota)

OTVÁRACIE HODINY:

PO - PIA 07:30 - 18:00
SOBOTA 07:30 - 12:00

--------------------------------
Predajňa RUDOHORSKÁ:
048/381 11 86