Hmoždinky a kotvy

Ponúkame Vám:

- hmoždinky klasické

- hmoždinky univerzálne s lemom

- hmoždinky uzlovacie do dutín

- hmoždinky do polystyrénu

- hmoždinky do sadrokartónu plastové

- hmoždinky do sadrokartónu

kovové

- hmoždinky roztváracie kovové

- hmoždinky roztváracie plastové

- hmoždinky do pórobetónu kovové

- hmoždinky do pórobetónu plastové

- hmoždinky natĺkacie

- hmoždinky rámové

- segmentové kotvy do betónu

- turbo skrutky do betónu